Heeft mijn kind AD(H)D?

Vermoedt u dat uw kind AD(H)D heeft? Of heeft de leerkacht, de huisarts, de schoolarts of een medewerker van het wijkteam dat vermoeden? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de afdeling Kindergeneeskunde van het Ziekenhuis Rivierenland in Tiel*. De kinderarts en een gespecialiseerde orthopedagoog van onze praktijk nodigen u en uw kind uit voor een consult en bespreken samen welke vorm van begeleiding nodig is.

En dan?

Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals een ouder-kindbehandeling, adviezen voor de school en/of medicatie (via de kinderarts). Het kan ook zijn dat u het advies krijgt om uw kind eerst aan te melden voor uitgebreider psychologisch onderzoek bij BNT-consult, om er zeker van te zijn dat uw kind AD(H)D heeft.

Of rechtstreeks naar BNT-consult

U kunt ook direct al beginnen bij BNT-consult. Dan krijgt uw kind eerst een onderzoek en een diagnose en volgt daarna een behandeltraject. Stuur daarvoor de verwijsbrief van de kinderarts, de huisarts of het wijkteam samen met het formulier naar ons toe.

ADHD-poli Streekziekenhuis Tiel: 0344 -67 4046

* De poli in Tiel is gespecialiseerd in AD(H)D, maar u kunt natuurlijk ook vanuit de afdeling kindergeneeskunde van elk ander ziekenhuis uw kind aanmelden.