Dyslexie / NRD

BNT is een NRD gecertificeerd dyslexiebehandelcentrum.

Uitgelezen aanpak

Bijna 4% van de kinderen in Nederland heeft in meer of mindere mate problemen met lezen en spellen. Bij hen is sprake van dyslexie. In de meeste gevallen is dyslexie erfelijk.

Wij helpen dyslectische kinderen en jongeren met methoden die hun effectiviteit in de praktijk ruimschoots hebben bewezen. Voor een deel van de kinderen met dyslexie wordt deze behandeling vergoed. Voldoet een kind niet aan de criteria om de behandelkosten vergoed te krijgen, dan kunnen ouders altijd nog voor eigen rekening extra hulp inroepen.

Vergoede behandeling: samen met school

Kinderen die aan de criteria voldoen, komen in principe in aanmerking voor vergoede behandeling. De school legt in dat geval een dossier aan, waarin het vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) wordt onderbouwd. Wij beoordelen het dossier en besluiten dan om wel/niet nader onderzoek naar dyslexie te verrichten. Wijst het onderzoek uit dat er daadwerkelijk sprake is van EED, dan krijgt het kind een behandelcyclus van een speciaal opgeleide orthopedagoog/psycholoog.

Wat zijn de criteria voor vergoede behandeling?

Aanmelden: ook samen met school

Bij het vermoeden van EED melden de school en de ouders samen het kind aan. Zij doen dat door elk een vragenlijst in te vullen. Dit formulier kan door zowel de leerkracht als de ouders online ingevuld en ingestuurd worden of per post worden verzonden. Na ontvangst van het formulier neemt onze coördinator contact op met school en ouders voor het maken van verdere afspraken. De behandelingen vinden plaats op of nabij de school van het kind.

Zelf onderzoek en behandeling inkopen

Wanneer een kind wel dyslectisch is, maar niet voldoet aan de criteria voor de vergoede regeling, kunt u als ouders altijd op eigen kosten een onderzoek en/of behandeltraject inkopen. Dat geldt ook voor kinderen die in het voortgezet onderwijs zitten. In deze gevallen maakt u gebruik van een ander formulier. Blijkt uit het onderzoek dat er sprake is van dyslexie, dan ontvangt uw kind net als bij EED een dyslexieverklaring.