Psychologische hulpverlening

Onze psychologen en orthopedagogen verlenen Generalistische Basis GGZ. Daarbij gaat het om kortdurende hulp. Vaak wordt eerst met een onderzoek vastgesteld waar het kind of de jongere tegenaan loopt. Vervolgens worden handelingsgerichte adviezen opgesteld, gevolgd door een kort behandeltraject. Mocht dat nodig zijn, dan verwijzen wij u door naar de Specialistische GGZ, waar langdurige hulp wordt geboden.

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden via info@bnt-consult.nl of per telefoon (0418) 51 44 43. U wordt dan uitgenodigd een intakeformulier in te vullen. Dit formulier kunt u ook online invullen en insturen. Een verwijsbrief van de huisarts of het wijkteam is noodzakelijk om voor vergoede zorg in aanmerking te komen. Wilt u zelf hulp inkopen? Dan is een verwijsbrief niet vereist.

Werkwijze

Tijdens het intakegesprek wordt met de ouders gesproken over de hulpvraag en wordt een plan van aanpak opgesteld. In dat gesprek wordt duidelijk of en in welke mate de hulpvraag voor vergoeding in aanmerking komt. De wachttijden bij BNT-consult blijven beperkt tot maximaal twee weken.

BNT-consult biedt onder meer hulp bij

De lijst bevat veel voorkomende trefwoorden. Staat het trefwoord waar u naar zoekt niet in de lijst, dan kunt u nog steeds met uw hulpvraag bij BNT-consult terecht.  

 • Aandachtstekort
 • AD(H)D
 • angstig gedrag
 • agressief gedrag
 • autisme
 • boosheid
 • capaciteitenonderzoek
 • Cogmed-training
 • cognitieve gedragstherapie
 • concentratieproblemen
 • didactiek
 • disharmonische intelligentie
 • dwanghandelingen
 • dyscalculie
 • dyslexie
 • echtscheiding
 • emotieregulatie
 • executieve functies
 • faalangst
 • hoogbegaafdheid
 • informatieverwerking
 • intelligentie
 • leerproblemen
 • leesproblemen
 • leerstrategieën
 • mindmappen
 • neuropsychologisch onderzoek
 • onzekerheid en verlegenheid
 • oppositioneel gedrag
 • PDD-Nos
 • planningsproblemen
 • plusklas
 • psycho-educatie
 • overgang naar het vo
 • rekenproblemen
 • rouwverwerking
 • slaapproblemen
 • sociale vaardigheden
 • sociaal-emotionele vragen
 • stemmingsstoornissen
 • tempoprobleem met leren
 • traumaverwerking
 • welbevinden
 • zindelijkheid