Over het nut en de noodzaak van het labelen van een kind

Natuurlijk ben je niet blij met een etiket voor je kind: je wilt het liefst dat je kind zonder problemen kan opgroeien. En een etiket maakt direct duidelijk dat dit niet het geval zal zijn.

Stempels als dyslexie, hoogbegaafdheid, concentratieproblemen e.d. zijn maatschappelijk gezien wel voldoende ‘ingeburgerd’. Maar wat als onderzoek uitwijst dat er sprake is van AD(H)D, autisme of oppositioneel gedrag? Niet alle ouders willen dat een dergelijke diagnose zwart op wit wordt gesteld.

Dat begrijpen we. Uw kind is immers jong en dan kan er in de ontwikkeling nog van alles gebeuren. Vaak is het voor ouders voldoende om te weten dat hun kind ‘veel kenmerken heeft van…’ en dat ze handvatten krijgen om hun kind zo goed mogelijk te begeleiden.

We zien dat veel ouders er om deze reden voor kiezen om een onderzoek zelf te bekostigen. Ontstaat later de noodzaak de diagnose alsnog op papier te zetten, dan is dat snel genoeg te realiseren.