Klachtenregeling

Natuurlijk is ons er alles aan gelegen om de hulpverlening aan uw kind zo zorgvuldig  mogelijk tot uitvoer te brengen. Onze medewerkers houden zich daarbij strikt aan de beroepscode zoals die door het Nederlands Instituut voor Psychologie (NIP) en de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen (NVO) zijn vastgelegd. Tevens zijn onze medewerkers gehouden aan interne protocollen en werken zij altijd onder supervisie van een hoofdbehandelaar (BIG geregistreerde GZ-psycholoog of Orthopedagoog-generalist).

Mocht u desondanks niet tevreden zijn over de afwikkeling van uw hulpvraag dan nodigen wij u uit uw klacht kenbaar maken. Deze klacht kan telefonisch binnenkomen, overgedragen worden in persoonlijk contact of via een emailbericht. De praktijkhouder wordt hiervan direct in kennis gesteld. Zij neemt aansluitend contact met u en de betreffende behandelaar op. In onderling overleg proberen wij samen tot een passende oplossing te komen waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden.

Is ondanks herhaaldelijk contact naar uw idee geen bevredigende oplossing gevonden voor uw klacht, dan heeft u de mogelijkheid om bij de beroepsvereniging (NVO of NIP) een officiële klacht in te dienen. Op dat moment wordt daar de klacht verder behandeld en treden de klachtenprocedures van de verenigingen in werking. Wij stellen in dat geval het klachtenprotocol van NIP/NVO aan u ter beschikking en verlenen alle benodigde medewerking.