Klanttevredenheid

Er is ons veel aan gelegen om de kwaliteit van onze dienstverlening op het hoogst mogelijke professionele niveau te houden. Dat doen we uiteraard intern en extern door scholing en intervisie. Maar ook de feedback van ouders en kinderen/jongeren houdt ons scherp. Een cruciale vraag daarbij is natuurlijk of wij adequaat met uw hulpvraag zijn omgesprongen. Uw reactie stimuleert ons om werkprocessen en inzichten steeds bij te schaven en als zorgverlener innoverend te blijven.

Ook gemeenten en zorgverzekeraars verwachten dat wij de kwaliteit van onze dienstverlening meten. Dat is logisch, want zij zorgen voor de bekostiging van psychologische hulpverlening. Daarom kunt u de vraag van ons verwachten of u voor, tijdens of na een behandeling wilt meewerken aan het invullen van een digitale vragenlijst (ROM). Uw antwoorden worden geanonimiseerd meegenomen in een grote database. Uw privacy blijft daarbij gewaarborgd. Het is niet uitgesloten dat gemeentes en/of zorgverzekeraars u ook benaderen met de vraag om mee te werken aan een klanttevredenheidsonderzoek.

Namens alle betrokkenen danken wij u op voorhand voor uw medewerking.