In goede handen

Als uw zoon of dochter hulp nodig heeft, wilt u graag het beste voor hem of haar. En dat willen wij ook. Daarom vinden wij het belangrijk om altijd professioneel en oplossingsgericht te werken. Wij zorgen voor een kindvriendelijke omgeving, kijken nauwkeurig naar de eigenheid van uw kind en passen onze methodes helemaal aan op zijn/haar beperkingen én talenten.

Kijk hier voor de vergoedingen.

Wanneer naar BNT-consult?

Als u zich zorgen maakt om uw kind

In de meeste gevallen merken de ouders het zelf als het met hun kind niet goed gaat. Soms komen er vragen aan het licht in gesprekken op school of op de peuterspeelzaal. Ook in het contact met de huisarts, de kinderarts of het wijkteam kan gesignaleerd worden dat er iets aan de hand lijkt te zijn. In dergelijke situaties kan BNT-consult de helpende hand bieden.

Mogelijkheden

Wat doen we allemaal?

BNT-consult is gespecialiseerd in psychologische hulpverlening aan kinderen en jongeren.

We helpen bij een breed scala aan leer- en gedragsproblemen. U kunt bij ons terecht met vragen over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind, de omgang met leeftijdgenoten en druk of ongemotiveerd gedrag. Ook bieden wij onderzoek en begeleiding van kinderen met een ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD, NLD, problemen binnen het autistisch spectrum etc.

Aanpak

Hoe werkt het?

U moet uw kind eerst aanmelden bij onze praktijk. (zie hieronder)

Tijdens een intakegesprek kijken wij samen met u naar de hulpvraag én naar de beste oplossing. Vervolgens beschrijven we in een plan van aanpak hoe we die oplossing samen willen bereiken.

Aanmelden voor psychologische hulpverlening

U kunt uw kind aanmelden voor psychologische hulpverlening via info@bnt-consult.nl of telefonisch via (0418) 51 44 43. U wordt dan gevraagd om een intakeformulier in te vullen. Dit formulier kunt u ook online invullen en insturen. Een verwijsbrief van de huisarts of het wijkteam is noodzakelijk om voor vergoede zorg in aanmerking te komen. Als u zelf hulp wilt inkopen, is een verwijsbrief niet vereist. Binnen twee weken na de aanmelding worden u en uw kind uitgenodigd voor een gesprek.

Na het intakegesprek kunnen we zeggen of en in welke mate de hulpvraag voor vergoeding in aanmerking komt.

Aanmelden voor behandelcentrum dyslexie

Indien uit onderzoek op basis van het schooldossier blijkt dat er bij uw zoon of dochter sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED), dan kunt u hem of haar samen met de school aanmelden met een formulier bij onze praktijk. Het onderzoek en de behandeling worden dan vergoed door de gemeente.

Wanneer een kind wel dyslectisch is, maar niet voldoet aan de criteria voor de vergoede regeling, kunt u als ouders altijd op eigen kosten een onderzoek en/of behandeltraject inkopen. In dit geval kunt u uw kind aanmelden met een ander formulier. Blijkt uit het onderzoek dat er sprake is van dyslexie, dan ontvangt uw kind net als bij EED een dyslexieverklaring.

Aanmelden voor onderzoek/behandeling AD(H)D

U kunt uw kind aanmelden voor onderzoek en behandeling

  • via de afdeling Kindergeneeskunde van het Streekziekenhuis in Tiel of enig ander ziekenhuis
  • of rechtstreeks bij BNT-consult via het aanmeldformulier én een verwijsbrief van de kinderarts, huisarts of het wijkteam.