Passend Onderwijs, passend aanbod

De invoering van Passend Onderwijs plaatst scholen voor zware verantwoordelijkheden. Wij bieden ib’ers en docenten handreikingen en tools aan om zoveel mogelijk taken zelf op te pakken. In ‘hardnekkige gevallen’ kan één van onze medewerkers aanvullende diensten verlenen. Deze trechterfunctie willen wij ook graag vervullen als leerlingen groep 8 verlaten en naar het vo gaan.