Persoonsgebonden Budget (PGB)

De Generalistisch Basis GGZ en de behandeling van kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie worden vergoed door de gemeente waarin uw kind woonachtig is. Voorwaarde is dat u een verwijsbrief van uw huisarts en/of het wijkteam heeft. Tevens dient BNT-consult met uw gemeente een zorgovereenkomst te hebben afgesloten. Of dat het geval is kunt u nagaan in het overzicht.

Staat uw gemeente niet in deze lijst dan kunt altijd nog via een PGB jeugdhulp bij onze praktijk aanvragen. Voor de aanvraag van een PGB moet u naar het gemeentehuis. Daar wordt u geïnformeerd hoe de procedure verloopt en wanneer u een toestemmingsbeschikking kunt verwachten.

De gemeente heeft informatie van u nodig om uw PGB-aanvraag te beoordelen, zoals een budgetplan. Belt u in dat geval naar onze praktijk; onze secretaresse voorziet u graag van de benodigde gegevens. Zie voor meer informatie ook de berichtgeving van de rijksoverheid op het internet (zoals: www.regelhulp.nl/pgb).