AD(H)D

ADHD is de afkorting van een Engelse term: Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Als je ADHD hebt, kun je moeilijk je aandacht ergens bij houden en ben je soms impulsiever en drukker dan anderen.

Als je ADD hebt, dan heb je alleen moeite om je aandacht ergens bij te houden. Dat is knap lastig als je een boek leest of in de les moet luisteren naar uitleg.